Genel Bilgiler

Bölümümüzde 4 profesör, 5 doçent, 4 yardımcı doçent ve biri doktorasını tamamlamış 11 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Eğitim süresi dört yıl, eğitim dili Türkçe'dir. Ancak bölümümüzü kazanan öğrencilerimizden dileyenler, bir yıllık ingilizce hazırlık programına kayıt yaptırabilme imkanına sahiptir. Yine öğrencilerimiz eğitim öğretim süreleri boyunca ilgi alanlarına yönelik olarak Arapça, Farsça, Rusça, Macarca gibi seçmeli dersleri seçerek dil konusunda kendilerini geliştirebilmektedir.

Bölümümüz, öğrencilerimize sadece geçmişle ilgili bilgi ve disiplinleri değil aynı zamanda geçmişten edinilen tecrübelerle günümüz siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel olaylarını mantıklı ve kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirme bilincini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu noktada tarihin hikayecilik demek olmadığını idrak edecek, gelecek nesillere tarihi sevdirecek ve ondan azami surette faydalanmayı öğretecek nesiller yetiştirmek öncelikli hedefimizdir.

Bölümümüzden donanımlı olarak mezun olan başarılı öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora yaparak akademisyenliğe adım atabilmektedir. Tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon eğitimi alarak lise ve dengi okullarda öğretmenlik yapabilmektedir. Bunların yanında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Belediye Kent Arşivleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Dış İşleri Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurumlarında çalışabilmektedir.

Akademik Personel
İdari Personel
İletişim
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü
48170 Kötekli/MUĞLA
Tel: +90 252 211 15 42
Yukarı Çık